Innbydelse

Tydal IL inviterer til
KM orientering mellomdistanse

for Sør-Trøndelag orienteringskrets

lørdag 28.08.2021


Tydal IL ønsker velkommen til KM i orientering for Sør-Trøndelag orienteringskrets.


Atkomst: Merka fra riksvei 705, ca 2 km øst for Ås, ca 20 km nord for Stuggudal.

Parkering: ca 2 km fra riksvei 705
Ingen parkeringsavgift. 

Samlingsplass: 400 m å gå etter veg fra parkering.

Toaletter finnes hovedsaklig innafor porten på motorcrossenteret.
Dette ligger ved parkeringsplassen, på vegen mellom arena og startområde.
På arena/samlingsplass er det kun ett toalett.

Kart: Ferdig tegna og synfart i 2020.

Terreng: Eldre granskog med åpne områder (hogstfelt) og store åpne myrer.
En del veger og kraftlinjer i løpsområdet.

Dessverre må vi fortsatt legge opp til "kom-løp-dra", men for løperne forsøker vi å legge til rette et godt sportslig opplegg.

Løperne blir ikke delt opp i klubbvise kohorter. Vi har en svært romslig arena, så vi kan garantere nok plass for den enkelte utøver/klubb. Oppfordring: Hold god avstand.

Det blir ikke småtroll eller barneparkering. Ingen løperdrikke.
Ikke salg på arena.
Det blir heller ingen info-tavler.
Deltakerne må finne nødvendig info på nettet.
Denne sida vil bli fortløpende oppdatert fram til løpet.

Påmelding: I Eventor innen 20.08. kl 23.59.
Husk å oppgi brikkenummer ved påmelding.


Startkontingent: N-klasser: kr 90,-
                          T.o.m. 16 år og åpenklasser:  kr 110,-
                          F.o.m. 17 år:  kr 220,-
Følge/ledsagere som ikke skal løpe, må melde seg på i publikumsklassen.


Endringer/ny info vil bli lagt ut på denne sida, med gul bakgrunn.

Oppdatering fortløpende.

Følg med på sida fram til løpsdag.


Det vil ikke bli lagt opp til felles overnatting pga. covidsituasjonen.

Gå inn og sjekk ut overnattingsmuligheter i Tydal på denne sida:

https://sylan.no/overnatting/


Vi følger gjeldende smittevernregler for idrettsarrangement.
Alle deltakere skal gjøre seg kjent med Covid19-reglene og følge myndighetenes anbefalinger.


Besøksregistrering med QR-kode. Plakater med kode ved gangvei mot samlingsplass og ved inngang samlingsplass.

Alle deltakere plikter å gjøre seg kjent med smittevernprotokollen for arrangementet:

Smittevernprotokoll KM 2021.docx


De som skal ha løpskartene utlevert på forhånd, får disse like etter registrering.

Vi anbefaler ikke bruk av lagstelt.

Det meldes forøvrig strålende vær til helga!Start/ kvitteringssystem

Ca 600m å gå fra samlingsplass til start.
Første start kl 11.00.
N-klasser blir satt opp med starttid, men vil få anledning til å starte fra kl 10.00.
Kvitteringssystem: Emit EKT.
Det vil ikke bli utleie av løperbrikker.

Ingen brikkekontroll på forhånd. Lagene/løperne er ansvarlige for at brikkene fungerer

Startprosedyre: 3 min før start: Gå inn i første bås/opprop/brikkekontroll
                               2 min før start: inn i neste bås
                             1 min før start: til startlinje

Avstand fra start til startpost er 60m.


Det er ikke løse postbeskrivelser.


Startlistene er lagt ut på eventor.

Løpskart/terreng

Kartet ble ferdigstilt i 2020.
Grunnlag: Laserdata fra hoydedata.no
Bearbeidet i OCAD av KABOkart.
Synfaring og tegning: Bjørn Berger, Eirik Einum, Olav Kirkvold.
Målestokk:
1:10 000:  A1 (5,4km),  A2 (4,5km),  A3 (4,2km)
1: 7 500:   Øvrige løyper

Terrenget består hovedsaklig av eldre granskog med åpne områder (hogstfelt) og store åpne myrer.
En del veger og kraftlinjer i løpsområdet.

Pga. regnvær tidligere i uka, står det vatn på noen mindre myrer.


PM løpskart terreng

 • Noen steiner mindre enn normen er tatt med.
 • Flere steiner i løpsområdet er delvis bevokst. Der disse er benyttet til poster, går det fram av postbeskrivelsen
 • Åpne flater er i all hovedsak eldre hogstfelt hvor det har vært beitet. Disse har generelt god løpbarhet.
 • Det er flere kolmiler i løpsområdet. Disse er vist med svart ring, karttegn «Framtredende                   menneskeskapt detalj»
 • En stor kraftlinje krysser løpsområdet. Ved kryssing og løping under/langs kan kompasset påvirkes, men det er
       ikke merket utslag når vi har testet dette.
 • Det går en snøscooterløype gjennom løpsområdet som er merket på stolper med rødt kryss. Stolpene er ikke
       merket av på kartet
 • Det er to sperrede områder vist på kartet. Disse er ikke merket i terrenget.
 • Det går beitedyr i området. Vis hensyn.
 • Løypene krysser to bilveger. Vegene har lite trafikk, men det anbefales å være oppmerksom ved kryssing.
 • I enkelte områder er det tett mellom postene.Påmelding/kontingent

Påmelding i Eventor innen fredag 20.8. kl 23.59.
Startkontingent: N-klasser:                               kr  90,-
                          T.o.m. 16 år og åpenklasser:  kr 110,-
                          F.o.m. 17 år:                           kr 220,-

Etteranmelding t.o.m. tirsdag 24.8. kl 16.00.
                          Tillegg f.o.m. 13 år: 50% unntatt Åpenklassene.

Ingen etteranmelding etter tirsdag 24,8, kl 16.00.

Startkontingent blir fakturert lagene i etterkant.


NB: Husk å oppgi brikkenummer ved påmelding.

Følge/ledsagere som ikke skal løpe må melde seg på i publikumsklassen.

Kontaktinformasjon påmelding til Jan Leithe


Premiering

KM-medaljer etter STOK's regler. Reglene finner du HER:
Premiering til alle t.o.m. 15 år.

Premiene hentes i info-bua av deltakerne umiddelbart etter løpet.

Klasser og løypelengder

 

KM MELLOMDISTANSE 28.08.2021. 

LØYPER OG KLASSEINNDELING 

 

 

ID

Eksakte løypelengder

Nivå

KM-klasser

Øvrige klasser

Åpen-klasser

N1

1,4

N1

 

 

N-åpen

N2

1,5

N2

 

D9-10
H9-10

N2 10-16
N2 17-

C

1,5

C

 

D11-12
H11-12

C 10-16
C17-

B

1,8

B

D13-14
H13-14

 

B10-16
B17-

A6

2,4

A

D65, D70, D75, D80
H75, H80

 

AK

A5

3,2

A

D15-16, D55, D60
H65, H70

 

 

A4

3,6

A

D17-18, D45, D50
H15-16, H55, H60

 

AL

A3

4,2

A

D19-20, D35
H17-18, H45, H50

 

 

A2

4,5

A

D21

H19-20, H35

 

 

A1

5,4

A

H21