Styret
Tydal IL håndball


Leder: Heidrun Unsgård

Kasserer: Evelyn Kvello

Styremedlem: Anne Beate Tangstad Kirkvold

Styremedlem: Maren Gullbrekken