Trimgruppa arrangerer vintertrim og sommertrim.  De har også svømmetreninger en kveld i uka.