Styret
Tydal IL fotball


Leder: Jon Mikkel Unsgård

Nestleder: Tor Helge Kvithammer

Kasserer: Borgar Kulseth Kirkvold